Pričakujemo odgovore in pojasnila pristojnih inštitucij, kakšno je dejansko stanje na našem območju, napoveduje županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec, potem ko je poziv zdravnikov k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike v soški dolini zaradi morebitnega povečanja sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo, razburil javnost.


“Gre za zdravje ljudi, ki živimo v tej dolini. Imamo posledice zaradi azbesta, zdaj so nam pripeljali še kurjenje odpadkov. Problem je, da je to cementarna in ne sežigalnica, ki kuri še smeti od drugod. To vpliva na počutje in zdravje ljudi v naši dolini. Ti plini ne ostanejo samo v naši dolini,” pravi predsednik Društva Eko Anhovo in dolina Soče Bogomir Bavdaž.


Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše goriške regije pa je naposled sprožil buren odziv, ki ga tudi v društvu pričakujejo že dalj časa. Županja Kanala je tako sredi februarja sklicala izredno sejo občinskega sveta, kamor je poleg Salonita povabila še predstavnike Zdravniške zbornice Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, okoljskega in zdravstvenega ministrstva ter Agencije za okolje.

“Ne želimo, da bi bila tako pomembna tema, kot je zdravje ljudi, zlorabljena v kakršne koli namene. Glede na slabe izkušnje na eni izmed sej v preteklosti, bo seja namenjena samo občinskim svetnikom in medijem.” Vsak bo lahko brez prekinitve povedal svoje stališče, da bi lahko občanom podali verodostojno sliko dejanskega stanja, dodaja.

Kaj je res? Zastrupljena dolina ali dolina s kakovostjo zraka med boljšimi v Sloveniji? Foto Blaž Močnik

Pod poziv se je doslej pospisalo več kot 340 zdravnikov in zobozdravnikov, podprla ga je tudi skupščina zdravniške zbornice. Kot opozarjajo, gre za območje, ki ga je zaznamovala več desetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežigalnica vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, ki so tudi nevarni.

Agencija za okolje namreč trenutno vodi postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino. Območje srednje soške doline je že zdaj degradirano in z naskokom največjim številom smrti, ki jih povzroči onesnaženost okolja, pa navaja zdravstveniportal.si, saj da je v zadnjih 18 letih pri nas pretežni del azbestnih bolezni prizadel prav območje, ki ga dosežejo izpusti iz Salonita. “Od skupno 559 primerov azbestoz je kar 500 obolelih s tega območja, prav tako 1773 od skupno 1866 plevralnih plakov, od 189 mezoteliomov jih je kar 128 iz tega dela Slovenije, podobno pa je tudi s pojavnostjo pljučnega raka (65 od skupno 74). V istem obdobju so na področju, na katerega vplivajo izpusti Salonita Anhovo, priznali 2831 poklicnih bolezni – 128 agresivnih tumorjev oziroma mezoteliomov, 65 pljučnih rakov, 500 primerov azbestoze, 1773 plevralnih tlakov in 41 primerov različnih rakov, medtem ko so 324 zaposlenim v Salonitu poklicno bolezen priznali že pred tem.”

V Salonitu Anhovo pobudo zdravnikov in zobozdravnikov pozdravljajo, češ da potrebujemo dialog na podlagi okoljskih in zdravstvenih podatkov v celi Sloveniji. “V Salonitu si bomo vsekakor prizadevali, da bomo v dialogu tvorno sodelovali. V Kanalu ob Soči je namreč kakovost zraka med boljšimi v Sloveniji. K temu smo bistveno pripomogli s sistematičnimi investicijami v cementarno.”V družbi med drugim dodajajo, da odpadke uporabljajo že več kot 30 let, glede na dovoljenja jih lahko pokurijo 108.960 ton na leto. Med letoma 2016 in 2019 so skupno porabili okrog 150.000 ton domačih odpadkov. “Trenutno smo v Sloveniji naprava, ki razpolaga z največjo zmogljivostjo termične izrabe odpadkov. Agencijo za okolje smo zaprosili v tako imenovanem predhodnem postopku za opredelitev nadaljnjega postopka v primeru povečanja za dobrih 26.000 ton nenevarnih odpadkov na leto. S takim povečanjem bi tudi vplivi na okolje ostali povsem enaki, kot so do sedaj.” Trenutno v Salonitu sežigajo trdna goriva iz nenevarnih odpadkov in posamezne vrste nenevarnih trdnih odpadkov, izrabljene avtomobilske gume ter manjše količine odpadnih olj iz zaoljenih odpadkov, ki sicer sodijo med nevarne odpadke.