Tokratna kampanja za evropske volitve, ki bodo po mnenju številnih komentatorjev, odločilne za bodočnost naše celine, je potekala v znamenju italijanske notranje politike. Ali boljše rečeno: ob dnevnih prepirih znotraj vladne večine, predvsem med vodjo Lige Salvinijem in liderjem Gibanja petih zvezd Di Maiom, katerima se je v zadnjih dneh pridružil še premier Conte.
Potem ko so predstavniki vladne koalicije pred meseci govorili, kako nas Evropa potiska v bedo, sedaj o Evropi niti besede.
Niti o evru in o vsem tem, kar nam naj bi evropska povezava hudega storila. Zato bom sam skušal nekaj povedati o Evropi.
Prav zdajšnjemu povezovalnemu evropskemu sistemu se moramo zahvaliti, da na celini če 70 let ni vojn.
Kjer nismo povezani, denimo na Balkanu, vemo, kako so se reševala meddržavna nesoglasja.
Evropska unija res ni storila vsega, kar bi morala, ker je bila preveč zagledana v banke in kapital in se manj posvečala Evropejkam in Evropejcem in njihovim družbenim težavam, predvsem delu in vedno večji socialni bedi. Mnenja sem tudi, da se je EU prehitro širila v smer Vzhoda in da ni ustvarila potrebnih mehanizmov, zaradi česar imamo danes v bistvu dve, če že ne tri Evrope različnih hitrosti.
Imamo pa skupno valuto, administrativnih mej ni več, prosto se premikamo po schengenskem prostoru in mladi lahko iščejo služo in študirajo tudi v drugih državah. Se vam zdi to malo?
Sem prepričan Evropejec tudi, ker sem Slovenec v Italiji.
Evropsko povezovanje je za našo skupnost pomenilo veliko pridobitev, ki se je verjetno premalo zavedamo in je ne cenimo dovolj.
Lažje se med seboj povezujemo v državah, kjer živimo. Primerneje se družimo z nami podobnimi manjšinskimi skupnostimi in v tem duhu smo zbrali tudi nad milijon podpisov, ker si želimo večjo senzibilnost do manjšinskih vprašanj s strani evropskih institucij.
Skupaj in povezani bomo lahko učinkoviteje postavili temelje novim evropskim mehanizmom, ki naj slonijo na Evropi narodov in regij. Širiti pojem brexita je za vse nas pogubno in tega se že danes zavedajo sami Angleži. To je jasen znak določenega »državnega« egoizma in kratkovidnega populizma.
Visoka udeležba na evropskih volitvah in zmaga tistih sil, ki podpirajo evropsko povezovanje, bi bila zmaga tudi naše skupnosti. V Eropski uniji smo bolj varni in tudi naše problematike, čeprav so se doslej prepočasi, se bodo lahko boljše reševale, saj so evropske institucije tudi nam v korist. Če bodo v državah prevladale »nacionalne« opcije, bodo, prej ali slej, prišle na vrsto tudi narodne manjšine, kot je naša.
In kot velja tudi za krajevne občinske volitve, podprimo tiste kandidatke in kandidate, ki so izraz kakovosti, resnosti in bližine problematikam in stiskam vsakdanjega človeka, predvsem tistim, ki so zadnji v vrsti (r.p.)