Vprašanje slovenske zastopanosti v rimskem parlamentu je postalo osrednja tema v naši narodni skupnosti. O tem je tekla beseda na seji Deželnega sveta SKGZ, ki je bila v četrtek, 28. novembra, v Gabrjah in na kateri sta uvodno razmišljanje razvili bivša parlamentarka Tamara Blažina in sedanja slovenska senatorka Tatjana Rojc.

Razprava je bila vsebinsko zanimiva in do izraza so prišli različni vidiki omenjenega vprašanja. Skgz, kot izhaja iz sinteze razprave, zagovarja načelno zahtevo po zagotovljenem mestu za predstavnika slovenske manjšine v rimskem parlamentu, na osnovi ustavnih načel in zaščitnega zakona ter ob ugotovitvi, da je parlament glavni epicenter odločanja v Italiji. Posledično naj pravni uradi institucionalnih teles določijo specifično tehnično rešitev, ki naj udejanji to pravico na osnovi izbranega volilnega sistema.

Ob tem SKGZ zagovarja obliko zajamčenega zastopstva, ki hkrati zagotavlja in udejanja tako narodnostni (jezikovno/kulturni) vidik kot tudi pravico italijanskih državljanov slovenske narodnosti, da izrazijo idejno/politično pluralnost. Sicer se je o parlamentarni zastopanosti v zadnjem času veliko govorilo. Omenil bi tiskovno konferenco, ki jo je sklicala senatorka Tatjana Rojc, da bi predstavila študijo o zakonskih in pravnih vidikih tega vprašanja. Istega dne je o tem tekla beseda tudi v Kopru na srečanju, ki ga je slovenski zunanji minister Miro Cerar imel s predsednikom Dežele Fedrigo in s slovenskim skupnim zastopstvom. O parlamentarni zastopanosti sta v Ljubljani spregovorila tudi predsednik
slovenskega parlamenta Dejan Židan in predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin. O tem so razpravljali tudi na seji vodstva deželne komponente Demokratske stranke, slovenska televizija RAI pa je temu vprašanju namenila daljšo oddajo Mikser, v kateri so sodelovali senatorka Tatjana Rojc, deželni svetnik Igor Gabrovec in novinar Primorskega dnevnika Peter Verč.

Pospešeno razpravljanje o slovenskem zastopstvu v parlamentu je na nek način pokazalo, da znotraj manjšine še nimamo enotnega pogleda na to vprašanje, kar smo sicer dobro vedeli in prava umetnost bo najti skupni imenovalec. Kakšna rešitev bo prevladala, bo pokazal čas, saj so te izbire odvisne od dveh bistvenih faktorjev. Prvi, pomembnejši, zadeva politično voljo strank, da se naši skupnosti zagotovi mesto v parlamentu. Drugi pa zadeva volilni zakon, saj bo treba vanj vgraditi formulo, ki bo naši skupnosti zagotovila zastopanost v Rimu.

Medtem pa so v Rimu sprožili postopek za oblikovanje novega volilnega zakona. Na vrsti bodo tudi avdicije, na katerih bodo sodelovali predstavniki naše skupnosti.
Bolj si bodo stališča naših predstavnikov podobna, večja bo možnost za uspeh in večji bodo aduti Slovenije v pogovoru z italijanskimi sogovorniki. (R.P.)