Tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji ponuja mladim med 18. in 28. letom starosti možnost, da eno leto opravljajo univerzalno civilno službo v slovenščini, in sicer v sklopu projekta “Vključevalno (Inclusivamente)”.
Cilj projekta je širiti zavest o tem, kako lahko šport prispeva k medgeneracijskim stikom in sodelovanju, rasti in razvoju celotne skupnosti oziroma sobivanju med različnimi narodi. Kandidati bodo sodelovali pri vseh e utečenih dejavnostih, ki jih izvaja ZSŠDI, kot so projekti na šolskem področju (Skokica, Jezikovni poligon, športni dnevi in drugi), Laboratorij bodočnosti, seminarji za odbornike, projekti pri posameznih včlanjenih društvih, projekt EUROPEADA, Soška regata, Tek, ki druži, Nagrada šport in šola, itd., pomagali pa bodo tudi razviti nove projekte, kot sta “Fair play” in “Žile na šoli”. Več o samem projektu lahko preberete TUKAJ.
Skupno so pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji na razpolago štiri mesta, in sicer tri v Trstu in eno v Gorici. Mesečno nadomestilo znaša 439,50€, prostovoljci pa morajo opraviti 1145 ur (približno 25 ur na teden oziroma približno 5 ur na dan), na voljo imajo tudi 20 dni dopusta. Predviden je tudi bolniški dopust. Rok za prijavo na razpis se izteče 15. februarja, zainteresirani pa lahko več informacij dobijo tudi v pisarnah ZSŠDI v Trstu ali Gorici (telefon: 040/635627; e-pošta: trst@zssdi.it ali gorica@zssdi.it). Prijave pa potekajo na za to namenjeni spletni strani domandaonline.serviziocivile.it. Ob prijavi je treba izbrati projekt “Inclusivamente-Vkljuevalno” in sedež opravljanja. Več informacij o pogojih in postopku prijave je na voljo tudi na spletni strani združenja Arci Servizio Civile FVG ali na sedežu združenja v Trstu (UI. Fabio Severo 31, tel. 040 761683, vsak dan med 10. in 12. ter 15. in 17. uro). Poleg potrebnih informacij nudi osebje Arcija kandidatom tudi pomoč pri postopku prijave.