Na nižje srednje šole s slovenskim oziroma dvojezičnim poukom v Furlaniji – Julijski krajini se je z novim letom vrnil Jezikovni poligon, tradicionalno tekmovanje v gibalnih in jezikovnih veščinah, ki ga Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom izvaja že od leta 2017 in ki se ga vsako leto udeležuje približno 250 dijakinj in dijakov. Jezikovni poligon poteka v dveh delih, najprej na posameznih šolah, zmagovalci notranjih kvalifikacij pa se nato pomerijo na deželnem finalu, kjer vsako nižjo srednjo šolo zastopa ena peterka. Letošnja sezona Jezikovnega poligona se je začela 11. januarja v Dolini, prejšnji teden pa so bili na vrsti tudi dijakinje in dijaki dvojezične nižje srednje šole Pavla Petričiča v Špetru, ki so se preizkusili v različnih spretnostnih vajah in dokazovali svoje znanje slovenščine tako, da so odgovarjali na vprašanja, ki so zadevala slovnico in besedišče ter jih je pripravil Slori.
Tekmovanja se je udeležilo 25 dijakinj in dijakov iz dveh tretjih razredov, na koncu je bila najbolj uspešna ekipa, ki so jo sestavljali Gherard Pintar, Arianna Rossetti, Fabio Venturini, Vanessa Banchig in Martin Castello s skupnim časom 6.05: poligon so sicer zaključili v 5 minutah in 50 sekundah (pri tem so bili najhitrješi), a so imeli zaradi napak pri vajah 25 sekund dodatka, z uspešnim odgovarjanjem na vprašanja iz slovenščine pa so si prislužili 10 sekund odbitka. Na koncu so imeli več kot minuto prednosti pred ostalimi ekipami, med katetrimi so bile razlike manjše. Na drugo mesto so se uvrstili Leonardo Blasutig, Antonio Filipov, Sofia Zaninello, Daniel Cucovaz in Ester Petricig, ki so najboljše odgovarjali na vprašanja iz slovenščine, tako da so si prislužili 40 sekund odbitka, skupni čas pa je bil s 65 sekundami dodatka vred zaradi napak pri posameznih vajah 7.11. Tretja je bila peterka v sestavi Francesco Dell’Aquila, Maddalena Predan, Giacomo Becia, Emma Kocina in Cristian Dorbolò, ki je svoj končni rezultat nekoliko poslabšala zaradi 70 sekund dodatka, z odgovori na vprašanja iz slovenščine pa ji je uspelo odbiti le 5 sekund. Skupni čas je bil tako 7.34. Četrti so bili Raffaele Trinco, Samara Passoni, Aurora Di Monte, Giorgia Falanga in Nicolò Battistig s skupnim časom 7.49 (s 85 sekundami dodatka zaradi napak in z 10 sekundami odbitka po zaslugi pravilnih odgovorov na vprašanja iz slovenskega jezika), na peto mesto pa so se uvrstili Edoardo Vosca, Aurora Dufour, Sebastiano Scarbolo, Sara Marcigaglia in Denis Cernoia s časom 7.57 (zaradi napak pri vajah so imeli kar 105 sekund dodatka, odbitek pa je znašal 10 sekund).
Deželni finale Jezikovnega poligona ZSŠDI 19. aprila, po vsej verjetnosti na Opčinah.