Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je tudi letost priredilo seminar za odrasle športne delavce. Predstavniki številnih članic ZSŠDI so se tako v soboto, 7. aprila, zbrali v dvorani Igo Gruden v Nabrežini, kjer sta jim Adriano Kovačič in Diego Zorzetto predstavila glavne novosti na področju davčnih obveznosti in zakonodaje za športna društva. Govor je bil med drugim o novih določilih, ki so jih vključili v finančni zakon 2018 (205/2017) oziroma v tako imenovani “športni paket”, ki je del tega zakona, in o reformi tretjega sektorja. Nato so se udeležencem seminarja predstavili mladi, ki so bili med velikonočnimi prazniki na Otočcu, kjer je potekal seminar za mlade športne delavce, in jim pokazali oziroma obrazložili rezultate njihovega dela. Osrednji dogodek na letošnjem seminarju pa je bila okrogla miza in debata z naslovom “Slovenski šport v Italiji, danes in jutri”. Svoje poglede na to temo so najprej predstavili Peter Verč (novinar), Sara Brezigar (predsednica SLORI) Martina Milič (profesorica telesne vzgoje in športnica), Danilo Venanzi (nogometni trener), in Dražen Grbac (košarkarski trener in profesor telesne vzgoje). Beseda je tekla tudi o vlogi, ki jo imajo naša društva pri ohranjanju oziroma širjenju slovenščine, v razpravo o prihodnosti slovenskega športnega gibanja pa so se vključili številni predstavniki društev. Na koncu sta Giuliano Gelci in Igor Tomasetig spregovorila še o možnostih sodelovanja v projektih ARCI na področju državne civilne službe, srečanje pa se je zaključilo s predstavitvijo novega športnega avtobusa ZSŠDI. Trenutek sta popestrila nastopa nabrežinske godbe in društva Cheerdance Millenium.