V sredo, 28. marca, bo v telovadnici v Nabrežini deželni finale Šolskega jezikovnega poligona, ki ga že drugo leto prirejata ZSŠDI in SLORI in je namenjen nižjim srednjim šolam s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim italijansko-slovenskim poukom. V Nabrežini bodo nastopili tudi Davide Pavan, Gioele Bergamasco, Samuel Rosina, Kimberly Gus in Biagio Dorbolò, ki so bili najboljši v kvalifikacijah, ki so bile v Špetru 22. novembra. V finalu se bodo v jezikovnem znanju in športnih spretnostih pomerili s peterkami ostalih slovenskih šol v Furlaniji-Julijski krajini, skušali pa se bodo odrezati vsaj tako dobro kot lanska špetrska ekipa, ki je na koncu osvojila drugo mesto.