Dva dela himne naše nogometne reprezentance “Žile” v izvedbi Blek Pantersov, skupine Anakrousis in … Zsšdijeve Skokice