Po vaseh, v cierkvah an kjer so jabuke

Je biu velik senjam v duore Civkičjove družine v Ščigli v nediejo, 2. aprila. Patrizia, Gabriele an njh dva puoba Martino an Emanuele so odparli vrata soje hiše za sparjet vse pohodnike, ki so tisto ...

Plebiscit in njegov vpliv na Benečijo

“Izjavljam svojo priključitev h Kraljevini Italiji, monarhistični ustavni vladavini Viktorja Emanuela II. in njegovih naslednikov.” Te besede so bile zapisane na glasovnici, ki so jo voli...

Kulturna dediščina in razvoj turizma

Je lahko kulturni turizem razvojna priložnost za obmejne kraje v videnski pokrajini, kjer se lahko ponašajo z izredno bogato kulturno dediščino? Na to vprašanje so poskusili odgovoriti v soboto, 4. j...