Tudi naši pustje na ‘Masquerades’

Tela zadnja sabota, siva ku vsi dnevi tele čudne zime, je bla v Tolmeču pobarvana vsieh koluorju, farb telega sveta. Po glavni ciesti glas ramonik, zvuoncu an zvončiču, uriskanje ljudi, ki so se bran...

Galaverna, poleca, po naših vaseh

Na koncu zima je paršla. Ta prava, tista marzla, s sniegam, ki se mede an kar se nomalo staje, se hitro poledi. Smo zviedel po televižjone an po časopisih za velike težave, ki so jih zavojo tega tarp...

Žene od Planinske na poti po Goltah

Sarženta, sabota, 25. januarja, šesta zjutra. Na skupina žen, pune energije an dobre volje (že ob tisti uri) basajo na kombi od Planinske družine težke ruksake. No uro buj pozno so v Gorici, kjer jih...

Planinska družina Benečije an lani opravla puno diela

V saboto, 1. marca zvičer, v slovienskem kulturnem domu v Špietre je biu 22. lietni občni zbor Planinske družine Benečije. V dvorani smo vidli puno “starih” obrazu, tistih, ki so v Planinski že od vs...