Vrača se povezava “Benečija gor in dol”

Lani je Inštitut za slovensko kulturo v okviru deželnega projekta “Mi smo tu, tuka … izde … kle … tle” uvedel posebno avtobusno turistično povezavo “Benečija gor in dol”, ki je od 23. junija do 1. se...

Tempi di retromarce e risarcimenti

È difficile quasi quanto trovare una coppia di sposi per la Kraška ohcet, le nozze carsiche, la sintesi che la Regione – e in particolare l’assessorato che si occupa delle questioni legate alla minor...

“Gre za usodo našega jezika”

Deželni odbornik Roberti je na petkovi (21. junija) seji deželnega sveta v okviru razprave o zakonskem predlogu »omnibus«umaknil člen, ki je predvideval register (albo) tistih organizacij in ustanov ...

Za Sv. Ivana bojo po vaseh zagoriel kresuovi

Velik kries za zaključit lepuo tele posebne dni kulturnega društva Rečan, ki je dopunlo 50 liet. Kries bo na Lužah, pod vasjo Hostne, v nediejo, 23. junija. Ga že parpravjajo, paržgejo pa ga pruot vi...