Skupna pot Občin Sriednje an Kanal ob Soči

De bi se zmenila za skupno sodelovanje, predvsem za čezmejne projekte, sta se v petak, 13. setemberja, srečala v Sriednjem domači župan Luca Postregna an županja Občine Kanal ob Soči Tina Gerbec. Na ...

Nove priložnosti skozi prizmo manjšin

Z nastankom Evroservisa se je tudi v naši skupnosti začelo obdobje izkoriščanja evropskih sredstev. In prav evropski projekti znajo predstavljati eno od redkih rešitev nezavidljivega gospodarsko-demo...