Slovenijo bi razdelili na enajst pokrajin

V Sloveniji je že dolgo govor o potrebi po ustanovitvi pokrajin, ki bi lahko odločilno prispevale k decentralizaciji oblasti, skladnejšemu regionalnemu razvoju in k preseganju razdrobljenosti slovenskih občin. Pokrajine...