V Dreki so an lietos napravli pierhe

Al sta pofarbal kuhane jajca za Veliko nuoč? V Dreki ja, na Ojčinco, sa’ je domače društvo Kobilja glava parpravla an lietos delavnico (laboratorio), telkrat na Briegu, v gostilni Al Kolovrat. V Drek...

Tudi medved je paršu na dreško polietje

Je zviedu an on, de je polietje po dreških vaseh zlo živuo! Nie šu davje du vas, du Laze, gledat posebno predstavo, ki so jo atu parpravli tisti od Microfestivala včera zvičer, torak 8., an tudi poku...

Dreka donas, ku ankrat njega dni

Tale uandan smo se pejal čez Dreko: malomanj vse hiše odparte an puno avtu tu vsaki vasici, zak gor preživi polietne miesce puno naših ljudi, ki so proč tleodtuod. Vsi se denejo kupe s tistimi, ki ži...

Nediško, sadà je na varsti Dreka

Sadà je na varsti Dreka. Opozicija v dreški občini je pred kratkim predstavla dokument, ki ga bojo obravnaval v prihodnjem občinskem svetu. Dokument je zelo podoben tistemu, ki so ga odobril marca v ...

V Dolenji Dreki an velik ‘murales’

V Dolenji Dreki, vas pod Kolovratom, tele dni writer (takuo se kličejo tisti, ki rišejo, diženjavajo na zunanjih stienah) Elia Scarpa Venturini od društva, asočjacjona “Bravi ragazzi” iz Humina (Gemo...

Srebrna kaplja: tudi lietos bo imiela bogat program

De društvo Srebrna kaplja ima puno članu (vpisanih), de diela puno v teku cielega lieta, de sodeluje puno tudi z drugimi društvi an z dvojezično šuolo v Špietre, lahko videjo vsi. Razstave, izleti, p...