Po lepem koncertu v Čeneboli še adventna maša v Subidu

Združenje don Eugenio Blanchini je tudi letos v pričakovanju božiča dalo pobudo za vrsto zanimivih koncertov. Prvi je bil v nedeljo, 24. novembra, v cerkvi v Čeneboli, kjer so nastopili pevke in pevci Višarskega okteta ter...