Spet lekarna go par Hloc

V nediejo, 16. marca, po maši na Liesah, se jih je puno zvestuo ustavlo go par Hloc, ta pred hišo Te dolenjih: gor je okuole pudneva gaspuod nunac Federico Saracino požegnu lekarno, farmačijo. Ta par...