Beneška kultura v Šmartnem

“Mi se borimo še donas za naš jezik an našo kulturo, ponosni smo na dvojezično šuolo, na multimedialni muzej SMO, na muzeje, ki so po vaseh, na delovanje vsieh naših društeu.” Takuo je Marina Cerneti...