Mreža med občinami za slovenski jezik

Deželni odbornik Roberti se je v četrtek, 11. oktobra, v Vidnu srečal s predstavniki Rezije ter občin v Kanalski, Terskih in Nadiških dolinah, da bi jim predstavil nastajajočo mrežo za slovenski jezi...