Zgled Alda Klodiča v besiedah an glasbi

Kukuca jo pieje še, an še bo piela, takuo ku naš slovienski jezik po vsieh dolinah. Tuole je bluo sporočilo prireditve, ki jo je kulturno društvo Rečan v sodelovanju z Lieško faro an z druzimi slovie...