Komentar 20. junija 2018. Iz sriednje je cajit za iti v višjo

Deset liet od tega so ustanovil dvojezično sriednjo šuolo v Špietru. An tenčas nieso manjkale naše nediške, slovienske, italijanske polemike. Šuola pa je še atu an naši te mladi že deset liet se lahko učjo, kuo gre...