Poklon Matičetovemu s pravljicami

“Doživeti pravljice v naravnem okolju, iz katerega izhajajo, v živo videti kotičke, ki so v njih opisani, na primer kod se je pravzaprav sprehajal pijani zajec iz pravljice, je nekaj posebnega. Občut...

Ta-na Solbici pravice po näs

W srido, 21 din favrarja, tu-w biblioteki ta-na Solbici tu-w Reziji so pravili pravice po näs. Isö to za spomanot te din, ka spomanüwa swö rumuninjë anu isö to se nareja po wsimu svëtu tej jë proponi...

Je nes püstil Pavle Merkù

W pondijek, 20 dnuw otobarja, je nes püstil Pavle Merkù. Tu-w Reziji već ki kiri jë a znel. An jë bil paršel te prvi viječ novembarja lëta 1967 za ǵat ta-na trak te stare carkwonske wuže ki ta-na Sol...