Poezije an piesmi v več izikih

Vsako lieto na začetku setemberja tisti, ki željo poslušat dobre pesnike, pisatelje al kantavtorje (sevieda tudi pesnice, pisateljice an kantavtorce) imajo lepo parložnost: srečanje ‘V nebu luna plav...