ISK, delo bo večje in zahtevnejše

Upravni svet Inštituta za slovensko kulturo se je v ponedeljek, 26. januarja, sestal v Špetru, da bi pregledal in odobril delovanje v letu 2014 in se dogovoril za program za letošnje leto. Opis preds...