Uspešna Noč knjige v muzeju SMO

Pomen književnosti in knjig nasploh, odnos do literarnega ustvarjanja in jezika pa še druge osebne zgodbe in zanimivosti so bile v ospredju Noči knjige, ki sta jo ob svetovnem dnevu knjige v Špetru p...