Idrska dolina ima prve dvojezične table

V Benečiji se vidna dvojezičnost širi. V Idrski dolini je občinska uprava, ki jo vodi na zadnjih volitvah potrjena županja Mariaclara Forti, končno postavila prve dvojezične table z imeni vasi v ital...

An v Prapotnem so zaparli osnovno šuolo

Nomalo kot se je zgodilo osam liet od tega za dvojezično šuolo v Špietre, tudi v Prapotnem je muoru Kamun kuazat, naj zaprejo stavbo, kjer je bluo 56 učenceu osnovne šuole, zak bi bluo nevarno bit no...

Uarnil so se senosieki an grabiče

Nieso ble ramonike ankrat, kar so posiekli an diel tu kopo suhuo senuo, pač pa naše piesmi, ki so se odmievale od doline do doline… Pa je lepuo, de tudi naši domači harmonikaši so dokazal, de s...