Začenja se 50. Primorska poje

Danes se na gradu Dobrovo začenja jubilejna, že 50., zborovska revija Primorska poje, na kateri bo letos nastopilo kar 216 zborov iz Primorske in iz drugih krajev v Sloveniji, iz naše dežele, Koroške...

V Sauodnji so odmievale naše piesmi

Lietos se je Primorska poje spet uarnila v Nediške doline, ne gor na Liesa, takuo ki je bluo puno liet od tega, pač pa v Sauodnjo, v hram, kjer je bla ankrat šuola. Telo lieto je v programu 32 koncer...

Barski oktet in Naše vasi piela v Pivki

Da bi praznovali 30 liet delovanja zbora Naše vasi, nedijo, 29. marca, peuci iz Tipane in Barda so lietos ukop šli piet za revijo Primorska poje tou Pivko. Mešani pevski zbor Naše vasi je biu ustanou...