Te križnast, te kožnast an minke iz Mažeruol

Tradicionalni pustje v Mažeruolah so “te križnast”, “te kožnast” an “minke”. “Te križnast” predstavlja te dobre an je obliečen v bielo. Na glavi ima klobuk (pravejo mu križ), ki je ku tisti od škofa....

Blumarji iz Čeneuarha

Blumarji so posebnost tele gorske vasi v podbunieškem kamunu. Obedan na uaga jih posnemat, zak povserode spoštuvajo telo čeneuarško navado. Ankrat so se v blumarje obliekli samuo puobi v lejdih stanu...

Tradicionalni Pust v Ruoncu

Te glavne figure tradicionalnega ruonskega pusta so pustič, zluodij an anjulac. Na čelu skupine so pustiči, ki imajo barvane oblieke an klabuke (taužint barv zak tud zluodij se nam more pokazat na ...

Beneški pust v Špietre

Pust je tle v Nediških dolinah šele zlo živa an parljubljena navada, zatuo nie čudno, de so imiele fotografije s sprevoda, ki je biu v nediejo, 4. februarja, in smo jih publikal na naši strani na Fac...

Pustje iz Marsina na sprevodu v Špietru

Na sprevodu v nediejo, 4. februarja, v Špietre, so bli tud Pustje iz Marsina. Posnetek smo bli že objavli na naši strani na Facebooku, sada pa ga delimo tud na naši spletni strani, de ga morejo videt...