Plebiscit in njegov vpliv na Benečijo

“Izjavljam svojo priključitev h Kraljevini Italiji, monarhistični ustavni vladavini Viktorja Emanuela II. in njegovih naslednikov.” Te besede so bile zapisane na glasovnici, ki so jo voli...