Senjam beneške piesmi so udobile 6kriva5

Senjam beneške piesmi so lietos udobile mikane pa zlo barke čičice skupine 6kriva5, ki so zapiele (an zaplesale) piesam “Mi ni mar/Mene j’ mar”, ki jo je napisu KloDJ. Na drugo mesto se je uvarstila ...