Poti ljudskega pietja v Nediških dolinah

Pietje je od nimar v duši vseh Slovienju, ki z njim izražajo te narbuj globoko, kar čujejo, an ohranejo sojo dušo an izik. Takuo je lan poviedu predsednik Inštituta za slovensko kulturo Giorgio Banch...

Po vaseh, v cierkvah an kjer so jabuke

Je biu velik senjam v duore Civkičjove družine v Ščigli v nediejo, 2. aprila. Patrizia, Gabriele an njh dva puoba Martino an Emanuele so odparli vrata soje hiše za sparjet vse pohodnike, ki so tisto ...

“Po koledo smo paršli…”

Obedan v Ščigli se nie kak dan pred zadnjim dnevom v liete pozabu kupit bombone, mandarine, bagigje… Vsi so viedli, de tisti dan že zjutra parletijo pred vsako hišo otroc po koledo. An lietos j...