Senosieki se sred luja uarnejo na Kamenico

An lietos na sred luja obnovijo liepo staro navado: na naše travnike an senožeta se uarnejo senosieki an grabiče. Telo pametno iniciativo, ki kaže, kuo je šele živa tle par nas ljubezan za domačo zem...