Razpis Sklada Sergij Tončič

Slovenski visokošolski Sklad Sergij Tončič  razpisuje podpore za akademsko leto 2019/2020 rednim študentkam in študentom, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe. O številu podpor in zneskih bo...