Tudi glas naše zemlje je poezija

Književna produkcija Beneške Slovenije in njena vloga oziroma umestitev znotraj slovenskega literarnega ustvarjanja. To je bila tema zanimivega in dobro obiskanega znanstvenega posveta, ki je bil v č...