Šolanje v Ljubljani za dijake četrtih razredov

Slovenski izobraževalni konzorcij bo tudi v naslednjem šolskem letu dijakom slovenskih višjih srednjih šol v Italiji (oziroma tistim, ki so obiskovali slovenske ali dvojezično osnovne in nižje srednje šole) ponudil možnost, da...