ISK, nimar buj povezani s Soško dolino

Se povezovat nimar buj an imiet stike s Posočjem, kjer turisti, furešti od zuna, iz lieta v lieto rasejo, de bi kupe z našim teritoriem dobil vič moči an parložnosti na turistični an kulturni ravni. ...