Nasce Izba, nuovo luogo di ritrovo a Topolò

Nasce, a Topolò, Izba (o Izba-r, sul nome definitivo c’è ancora discussione), un piccolo spazio accanto al chiosco (struttura che funge da luogo di ristoro solamente durante la Postaja) che è stato d...

Postaja Topolove, z roba v središče sveta

“Topolovo dokazuje, kako je obmejna stvarnost, na družbenem robu in naseljena s slovensko manjšino, dejansko stopila v središče sveta.” Tako je povedal deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti na ...