Na čelu paritetnega odbora Jarc in Ciccone?

Umestitvena seja Paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki jo je 22. januarja sklical minister za deželna vprašanja Francesco Boccia, se je v bistvu zaključila, preden se je sploh začela. Zataknil...

Dvakrat hvaležni zakonu 482

Dvajsetletnica državnega okvirnega zakona 482 za zaščito jezikovnih manjšin je priložnost, da ocenimo prehojeno pot in se zaustavimo pri vlogi manjšin v našem prostoru. Povedati velja, da bi S...