Na Inštitutu smo res zadovoljni

Problematika Slovencev na Videnskem je bila v središču pozornosti na zadnji seji Deželne posvetovalne komisije, ki jo je v sredo, 17. novembra, sklical njen predsednik, odbornik za manjšinska vprašan...

Con più lingue si cresce meglio

Lo scorso 30 maggio, allo Slovenski kulturni dom di San Pietro, si sono confrontati sul tema della formazione plurilingue Živa Gruden, fra i fondatori e prima dirigente dell’Istituto bilingue d...